عیب یابی و رفع ایرادلباسشویی ال جی

برخی از ایرادهای ماشین لباسشویی، به دست خودتان تا حدودی حل میشود . برای مطالعه لطفا به ادامه مطلب روجوع کنید.

عیب: دوشاخه دستگاه به پریز وصل است چراغ اعلان ودستگاه روشن نمیشود

علت ها :

پریز برق مشکل دارد

سیم رابط قطع است

تایمرو یا برد دستگاه ایراد دارد

عیب: دو شاخه به پریز وصل است چراغ اعلان روشن میشود ولی دستگاه کار نمیکند

علت ها :

درب درست بسته نشده است

قفل درب ایراد دارد

تایمر و یا برد ایراد دارد

عیب: لباسشویی روشن میشود اب داخل نمی اید

علت ها :

شیر اب بسته است

مسیر شلنگ ورودی و یا صافی شیر اتوماتیک مصدود شده

شیر اتوماتیک ایراد دارد

تایمر و یا برد ایراد دارد

عیب: لباسشویی بیش از حد اب میگیرد و ابگیری قطع نمیشود و سرریز میشود

علت ها :

هیدروستات خراب است

شلنگ هیدروستات پارگی دارد

عیب: لباسشویی بعد از ابگیری چرخش ندارد

علت ها :

موتور ایراد دارد

تسمه پاره شده

تایمر و یا برد ایراد دارد

عیب: در حین شستشو اب گرم نمیشود

علت ها :

ترموستات و یا درجه در حالت سرد است

المنت سوخته است

ترموستات ایراد دارد

عیب: لباسشویی اب را تخلیه نمیکند

علت ها :

فیلتر تخلیه و یا شلنگ خروجی گرفته است

پمپ تخلیه خراب است

تایمر و یا برد ایراد دارد

عیب: لباسشویی دور تند یا خشک کن نمیزند

علت ها:

موتور ایراد دارد

خازن خراب است

تایمر و یا برد ایراد دارد

عیب: لباسشویی در حین خشک کردن تکان شدید میخورد

علت ها :

پایه های دستگاه تنظیم نیست

کمک ها خرابند

لباس به مقدار کم ریخته شده

عیب: لباسشویی در حین کار مخصوصا دور تند صدای ناهنجاری میدهد

علت ها :

تسمه خراب است

بلبرینگهای دیگ خراب شده اند

داخل دیگ چیزی افتاده است

شفت ابکش خراب است